• pl
  • en

Aktualności

2020-10-24

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 1870) oraz w związku z ogłoszonymi 23 października 2020r. nowymi obostrzeniami dotyczącymi edukacji i życia społecznego wprowadzam  od 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. tryb zdalny nauczania na wszystkich zajęciach szkolnych (z wyjątkiem nauki jazdy samochodem). Zajęcia praktyczne oraz pracownie zawodowe odbywać się będą zdalnie na platformie TEAMS oraz z wykorzystaniem modułów e-dziennika Librus,  zgodnie z obowiązującym od 19.10.2020r. planem lekcji.

Dyrektor
mgr Marzanna Podpora

2020-10-23

23 października 2020r.  Premier RP na konferencji prasowej zapowiedział  kolejne obostrzenia w związku z sytuacją epidemiczną:

  • nauka w klasach 4-8 w trybie zdalnym
  • w godz. 8.00-16.00 przemieszczanie się osób do 16 r. życia pod opieka dorosłego,
  • szkoły wyższe i ponadpodstawowe w całym kraju w trybie zdalnym,
  • zawieszenie działalności basenów, aquaparków, siłowni,
  • ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego.

Więcej w komunikacie na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow.

2020-10-23

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikamizwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

2020-10-17

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 1830) od 19 października 2020r. szkoła przechodzi na zdalne nauczanie (z wyjątkiem zajęć praktycznych), czyli zajęć warsztatowych i części  pracowni. Od poniedziałku obowiązywać będzie nowy plan (opublikowany jak zwykle w dzienniku Librus). Zajęcia ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne odbywać się będą zdalnie na platformie TEAMS zgodnie z nowym planem. Na zajęciach praktycznych obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką, również  podczas zajęć, jeśli nie da się zachować dystansu społecznego,  oraz dezynfekcja rąk. Udział w zajęciach zarówno w szkole, jak i tych na platformie TEAMS jest dla wszystkich uczniów obowiązkowy.

Nauczanie zdalne będzie obowiązywało do czasu, w którym Toruń będzie w strefie czerwonej.

Dyrektor
mgr Marzanna Podpora