Zespół Szkół Samochodowych - logo
s3
s7
s2
s5

REKRUTACJA 2023/2024 – INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!
Podczas ustalania listy szkół i oddziałów możecie wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w każdej z nich dowolną ilość klas (nawet wszystkie).
Najważniejsze, aby ułożyć je w preferowanej przez Was kolejności!


Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
(Podstawa prawna: Zarządzenie nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023r.)

 • od 15 maja do 16 czerwca 2023r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej poprzez stronę https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/ oraz dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej lub podpisanie dokumentu elektronicznie w systemie rekrutacyjnym,
 • od 15 maja do 19 lipca 2023r. – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie,
 • od 27 czerwca do 11 lipca 2023r. do godz. 15:00 – uzupełnianie złożonego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; możliwość zmiany preferencji wyboru szkoły i złożenie nowego wniosku,
 • 18 lipca 2023r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,
 • od 18 – 21 lipca 2023r. – potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów (jeśli nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 24 lipca 2023 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Kryteria rekrutacji

Punktacja:

 • celujący – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobry – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

Przeliczeniu podlegają punkty z następujących zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Technikum nr 7

 • język polski,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7

 • język polski,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka.

Terminy rekrutacji uzupełniającej

 • od 24 lipca do 31 lipca 2023r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej,
 • od 24 lipca do 8 sierpnia 2023r. – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie,
 • 8 sierpnia 2023r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,
 • do 10 sierpnia 2023r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów (jeśli nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 11 sierpnia 2023r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.