Zespół Szkół Samochodowych - logo
s3
s7
s2
s5
2022-08-27

GALA NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PT. "ROZWIJANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU POLSKO-SKANDYNAWSKICH DOŚWIADCZEŃ I DOBRYCH PRAKTYK "

Dnia 25 sierpnia nauczyciele z naszej szkoły brali udział w uroczystej gali na zakończenie projektu pt. „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączeniu społecznemu polsko-skandynawskich doświadczeń i dobrych praktyk" w CCK na Jordankach. Wysłuchaliśmy m.in przemówienia pana prezydenta Michała Zaleskiego i kierowników projektu oraz nauczycieli biorących udział w tym przedsięwzięciu. Projekt „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” został przygotowany przez GM Toruń i był realizowany w partnerstwie z Fitjar vidaregåande skule w Norwegii oraz IÐAN Education Centre na Islandii w bieżącym roku szkolnym.  Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich i skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT, poprzez uczestnictwo w mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich w Norwegii, na Islandii oraz w Polsce, w okresie 12 miesięcy. W ramach projektu zostały zrealizowane 2 spotkania projektowe i 3 spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich. Rezultatem projektu będzie publikacja poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej.

Anna Szaflik