Zespół Szkół Samochodowych - logo
s2
s7
s5
s6
2021-10-11

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

W dniu 5 października 2021r. odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. To międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone jest w całej Europie corocznie 26 września, ale ze względów organizacyjnych  zostało przeniesione na inny termin. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Impreza ta miała miejsce w czasie przerw po 3, 4 i 5 lekcji na I piętrze przy bibliotece szkolnej. Uczniowie i nauczyciele mogli obejrzeć wystawę pt. Ciekawostki o językach świata. Zaprezentowane zostały również prezentacje multimedialne na temat języków świata, ciekawostek językowych i obchodzonego co roku  Europejskiego Dnia Języków. Ponadto można było obejrzeć przygotowane przez Panią mgr Aleksandrę Łuczak prezentacje i zdjęcia z praktyk uczniowskich w Hiszpanii, które odbyły się w tym roku w Sewilli w ramach projektu unijnego Erasmus +  pt. „Młodzi technicy w Europie”.

Imprezę  przygotowali: Jarosław Szewczul, Aleksandra Łuczak i członkowie Zespołu Nauczycieli Języków Obcych.

Jarosław Szewczul