Zespół Szkół Samochodowych - logo
s2
s7
s5
s6
2021-09-03

INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH, 2-3.09.2021

Uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole, zgodnie ze szkolną tradycją, pierwsze dni spędzają na zajęciach integracyjnych. Tak było i w tym roku. 2 września rozpoczęli uczniowie klas pierwszych Szkoły Branżowej: kl. 1aBS - wych. p.Ewa Słupczewska, kl. 1bBS - wych. p.Krzysztof Wiśniewski, kl. 1elBS - wych. p.Ewa Kaczyńska.
3 września blok zajęć integracyjnych realizowali uczniowie technikum: kl. 1aT- wych. p.Marta Jońska, w zastępstwie p.Jacek Kałamarski, kl.1bT- wych. p.Agnieszka Daniel, kl.1TM- wych. p.Anna Szaflik.

Zajęcia mają za zadanie zintegrować zespół klasowy i pokazać wartość szkoły, w której rozpoczynają edukację.

  • Najpierw tradycja, czyli:

1. Bardzo ciekawa prelekcja p. Karola Kowalskiego przybliżająca historię szkoły, sylwetkę jej patrona gen. Józefa Bema, nie zapominamy o kolejnej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
2. Historia powstania Szkolnego Muzeum Motoryzacji opowiedziana przez p.Andrzeja Marchlewicza (uczniowie mieli możliwość zrobienia sobie zdjęć z wybranymi eksponatami)

  • Później nowoczesność:

- Warsztaty szkolne i Stacja Diagnostyczna - odpowiedzialni pp. Gabriel Wysocki i Janusz Ott
Nad przebiegiem Integracji 2021 czuwały pp. Renata Staszkiewicz i Lidia Dragon.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!