Zespół Szkół Samochodowych - logo
s2
s7
s5
s6
2021-08-31

WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że przesunięto termin ogłoszenia wyników i wydania świadectw o zdanych egzaminach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na 8 września 2021.