Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4

Projekt „Wszechstronny absolwent 2”

W ramach projektu realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

I. Kursy i szkolenia:

  1. Prawo jazdy kategorii B – 30 uczniów
  2. Kurs operatora koparko-ładowarki – 15
  3. Kurs operatora wózka widłowego – 40 uczniów
  4. Kurs spawania metodami MAG i TIG – 20 uczniów
  5. Kurs kwalifikacji wstępnej – 20 uczniów
  6. Kursy kwalifikacyjne w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem – 4 nauczycieli

II. Staże i praktyki – 50 uczniów

III. Wyposażenie i sprzęt:

  1. Wyposażenie i sprzęt do gabinetu doradcy zawodowego
  2. Wyposażenie i sprzęt pracowni i warsztatów szkolnych