Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s2
s6
s5

Dla rodziców

Dokąd po pomoc – RODZICE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W TORUNIU
tel. 56 622 46 17, 56 622 29 91, 798 855 963  ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6   www.ppp.torun.pl


POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA RODZICÓW
Bezpłatna infolinia 800 080 222
                                                                                                     
Pod  tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej


OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ W TORUNIU
Nr telefonu 56 66 00 114 , ul. Moniuszki 39, Toruń
Mail: odim@remedis.pl
W ośrodku przyjmują psychologowie i psychoterapeuci zajmujący się dziećmi, młodzieżą i rodzinami w zakresie szerokiego spektrum problemów  emocjonalnych i psychicznych.  Pomoc jest bezpłatna, finansowana przez NFZ. Oferta obejmuje systematyczny, stały kontakt - wizyty odbywające się co tydzień/co dwa tygodnie, w zależności od rodzaju proponowanego świadczenia.
Przyjmujemy zgłoszenia bez skierowania, wystarczy zadzwonić i umówić się do specjalisty.  Dziecko będzie przyjęte na terapię wyłącznie w towarzystwie i za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego. Rodzic / opiekun uczestniczy przynajmniej w fazie wstępnej diagnozy, a często również w całym cyklu leczenia.  W ofercie jest: diagnoza, terapia indywidualna, rodzinna, a w przyszłości (po pandemii) również grupowa, wsparcie środowiskowe (możliwe wizyty w domu, placówce oświatowej). Dysponujemy personelem pracującym z dziećmi w różnym wieku: poniżej 7 r.ż., w wieku szkolnym, aż do 21 r.ż., pod warunkiem uczenia się na poziomie szkoły średniej (nie studentów).


TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM
tel. 116 123 (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)


TELEFON DLA RODZICÓW  W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
tel. 800 100 100  (poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)


POMARAŃCZOWA LINIA – PROGRAM INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL I ZAŻYWAJĄCYCH NARKOTYKI
tel. 801 140 068
  (poniedziałek – piątek od 14:00 do 20:00)


NARKOMANIA – POMOC RODZINIE                                                                             
INFOLINIA TOWARZYSTWA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”

tel. 800 120 359 (poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 15:00)


INFOLINIA STOWARZYSZENIA KARAN (PROBLEMY NARKOTYKOWE)
tel. 800 120 289 (poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00, połączenie bezpłatne)


TELEFONICZNA PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA
tel. 22 425 98 48 (poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)