Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s2
s6
s5

RELACJA Z OBCHODÓW JUBILEUSZU 60 - LECIA

26.09.2015r. w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu odbyły się uroczyste obchody 60-lecia szkoły. Jubileusz rozpoczął się o godz. 900 mszą świętą w kościele o.o. Redemptorystów.
Po rejestracji uczestników uroczystości i zjazdu absolwentów, czyli o godzinie 1030, rozpoczęła się część oficjalna obchodów. Mieliśmy zaszczyt gościć m.in. Jerzego Wenderlicha – Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Michała Zaleskiego – Prezydenta Miasta Torunia, Jacka Kowalskiego – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Miasta Torunia, Annę Łukaszewską – Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, Barbarę Wolską – starszego wizytatora, Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, Rafała Predenkiewicza – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów oraz o. Wojciecha Zagrodzkiego – przełożonego Domu Zakonnego o.o. Redemptorystów i proboszcza parafii św. Józefa. Na uroczystości byli obecni również absolwenci naszej szkoły, byli i obecni nauczyciele, pracownicy szkoły oraz lokalne media.

Po powitaniu gości i okolicznościowym przemówieniu dyrektora szkoły -  mgr M. Podpory – przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości (Jerzego Wenderlicha, Michała Zaleskiego, Jacka Kowalskiego, Barbary Wolskiej, Marka Pawłowskiego, Rafała Predenkiewicza). Następnie dyr. Andrzej Różalski, dyr. Mirosław Hejka i dyr. Marzanna Podpora wręczyli pamiątkowe statuetki „Diamentowych Topolino” absolwentom z pierwszych roczników (1961 – 1964), którzy opuścili mury samochodówki, nauczycielom, którzy zaczynali wówczas swoją karierę oraz sponsorom uroczystości. Dlaczego Topolino? Samochód marki Topolino z 1937 roku stał się znakiem firmowym Zespołu Szkół Samochodowych. Był to pierwszy samochód odrestaurowany przez uczniów w ramach pracy dyplomowej wykonanej pod kierunkiem mgr. Włodzimierza Wernera i mgr. inż. Mirosława Hejkę. Uroczyście przekazany w formie darowizny 26 marca 1996 r. stał się wizytówką szkoły i do dzisiaj zdobi hol jej parteru.

 Inną formą docenienia szczególnie zasłużonych dla samochodówki osób było przyznanie im certyfikatu „Złotej gwiazdy”. Otrzymali go p. Józef Żółkiewicz – pierwszy kapelmistrz szkolnej orkiestry, p. dyr. Andrzej Różalski – najdłużej sprawujący stanowisko dyrektora szkoły oraz p. Rafał Predenkiewicz – absolwent z roku 1984, wieloletni sponsor szkoły. Odznaczeni złożyli swój podpis na środku złotych gwiazd, które zostały oprawione i zawieszone w reprezentacyjnym miejscu szkoły.

Uczniowie samochodówki pod kierunkiem Małgorzaty Litkowskiej, Ewy Kaczyńskiej-Szmigiel, Julii Blachowskiej i Jacka Kałamarskiego  zaprezentowali gościom swoje talenty w programie artystycznym, na który złożyły się: „Sensacje XX wieku”,  recytacja parafrazy „Inwokacji”, koncert orkiestry szkolnej „Mechanik Project Show” i  „Przepowiednie wróżbity Jacka”. 

Występ jubileuszowo – okazjonalnego chóru samochodówki złożonego z grona pedagogicznego z piosenką „60 lat minęło” oraz podziękowanie zaproszonym gościom za udział w uroczystości zamknęły część oficjalną imprezy.

W południe goście mogli wznieść toast na sali gimnastycznej oraz obejrzeć eksponaty Szkolnego Muzeum Motoryzacji (na wewnętrznym dziedzińcu szkoły) i wystawy: „Tyle było dni…”, „Tu jestem”, „Historia karwingów”, „Te samochody mają też 60 lat”.

O godz. 1315 absolwenci, nauczyciele i uczniowie sformułowali przed szkołą radosny pochód i poszli na Nowy Rynek objawić światu, że samochodówka żyje i cieszy się z urodzin.

O godz. 1400 na Placu Św. Katarzyny na uczestników zjazdu czekały autokary, które zawiozły ich na jubileuszową biesiadę do Ogrodów Pałacowych w Turznie. A tam absolwenci wspominali i cieszyli się spotkaniem po latach….

 

 

FOTOREPORTAŻ Z OBCHODÓW JUBILEUSZU