Zespół Szkół Samochodowych - logo
s2
s7
s5
s6
2020-10-24

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W TORUNIU

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 1870) oraz w związku z ogłoszonymi 23 października 2020r. nowymi obostrzeniami dotyczącymi edukacji i życia społecznego wprowadzam  od 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. tryb zdalny nauczania na wszystkich zajęciach szkolnych (z wyjątkiem nauki jazdy samochodem). Zajęcia praktyczne oraz pracownie zawodowe odbywać się będą zdalnie na platformie TEAMS oraz z wykorzystaniem modułów e-dziennika Librus,  zgodnie z obowiązującym od 19.10.2020r. planem lekcji.

Dyrektor
mgr Marzanna Podpora