Zespół Szkół Samochodowych - logo
s2
s7
s5
s6
2020-10-17

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W TORUNIU

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 1830) od 19 października 2020r. szkoła przechodzi na zdalne nauczanie (z wyjątkiem zajęć praktycznych), czyli zajęć warsztatowychczęści  pracowni. Od poniedziałku obowiązywać będzie nowy plan (opublikowany jak zwykle w dzienniku Librus). Zajęcia ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne odbywać się będą zdalnie na platformie TEAMS zgodnie z nowym planem. Na zajęciach praktycznych obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką, również  podczas zajęć, jeśli nie da się zachować dystansu społecznego,  oraz dezynfekcja rąk. Udział w zajęciach zarówno w szkole, jak i tych na platformie TEAMS jest dla wszystkich uczniów obowiązkowy.

Nauczanie zdalne będzie obowiązywało do czasu, w którym Toruń będzie w strefie czerwonej.

Dyrektor
mgr Marzanna Podpora