Zespół Szkół Samochodowych - logo
s2
s7
s5
s6

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników ZSS w Toruniu

Komisja Socjalna przypomina, że 31. maja 2021  upływa termin składania wniosków o dofinansowanie wypoczynku.

Ze względu na wprowadzone ograniczenia w związku z pandemią,  wzory wniosków będą umieszczone na stronie internetowej szkoły (prosimy o ich wydrukowanie) oraz dostępne w wersji papierowej przy wejściu do szkoły.

Sposoby dostarczenia wypełnionych wniosków:

a) Przesłanie pocztą na adres szkoły listem poleconym z dopiskiem Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

b) Przywiezienie/przyniesienie do szkoły wniosku w zaklejonej kopercie z w/w dopiskiem oraz imieniem i nazwiskiem i wrzucenie go do skrzynki znajdującej się przy portierni pomiędzy drzwiami frontowymi a drzwiami do szkoły.

docWniosek_o_dofinansowanie_wypoczynku_ZFSS_2021.doc
pdfWniosek_o_dofinansowanie_wypoczynku_ZFSS_2021.pdf