Zespół Szkół Samochodowych - logo
s1
s7
s5
s4

POWER

 

NAUCZYCIELE TEŻ SIĘ UCZĄ

Niezależnie od tego, jak wspominamy własne szkolne lata, chyba każdy z nas zgodzi się, że bardzo ważne jest to, aby ci, którzy kształcą młodych ludzi byli wysoko wykwalifikowanymi pracownikami edukacji. Stąd też zobowiązanie, które jest wpisane w pracę nauczyciela, do ciągłego kształcenia się, rozwoju zawodowego i osobistego, do zdobywania nowych kwalifikacji. W tym od lat pomaga nauczycielom Unia Europejska.

W minionym roku szkolnym nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu  uczestniczyli w projekcie pt. „Rozwój kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli szansą uatrakcyjnienia kształcenia ogólnego i zawodowego”, który był finansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

Nauczyciele wzięli udział w kursach metodycznych (wyposażających w nowe środki dydaktyczne oraz metody prowadzenia zajęć lekcyjnych) i językowych (rozwijających umiejętność komunikowania się w językach obcych). Celem projektu było przede wszystkim zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi sposobami przekazywania wiedzy, szczególnie tymi, które wykorzystują technologię informacyjno-komunikacyjną. Stąd też część uczestników podczas szkoleń uczyła się pracować z tablicą interaktywną, wykorzystywać podczas zajęć platformy internetowe, takie jak edpuzzle czy wikitel, a także jak korzystać z mediów społecznościowych dla uatrakcyjnienia procesu kształcenia. Nauczyciele języków obcych, oprócz doskonalenia warsztatu metodycznego, odświeżyli praktyczną znajomość języka. Mieli również okazję obserwować, jak wygląda organizacja zajęć w szkołach technicznych w Wielkiej Brytanii i na Malcie. Trzecia grupa nauczycieli wzięła udział w kursach językowych, których celem było rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Wszyscy biorący udział w projekcie oprócz zdobycia praktycznej wiedzy, mieli również okazję poznawania codziennego życia i pracy mieszkańców Unii Europejskiej, a także historii i kultury krajów takich, jak Malta, Hiszpania, Irlandia czy Niemcy.

Oczywiście, uczestnicy szkoleń nie zakończyli działań w ramach projektu z chwilą powrotu do kraju. Zdobytą przez siebie wiedzą dzielą się prowadząc szkolenia organizowane w ramach wewnętrzszkolnego doskonalenia zawodowego, jak i podczas warsztatów metodycznych, organizowanych przez np. TODMiDN.

Wyjazdy na zagraniczne kursy były jedyną w swoim rodzaju okazją do nawiązania licznych międzynarodowych kontaktów ze szkołami i nauczycielami z całej Unii Europejskiej, które w przyszłości umożliwią nie tylko dalszy rozwój zawodowy naszych nauczycieli, ale także pozwolą np. na zorganizowanie zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów „Samochodówki”.

Aleksandra Łuczak

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Zespół Szkół Samochodowych realizuje projekt pt.: „Rozwój kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli szansą uatrakcyjnienia kształcenia ogólnego i zawodowego” (nr umowy 2017-1-PL01-KA101-037956), finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główne cele projektu to:

  • podniesienie kompetencji językowych (nauka i doskonalenie znajomości j. angielskiego)
  • doskonalenie warsztatu metodycznego (z zakresu nauczania języków obcych: angielskiego i niemieckiego oraz wykorzystania TIK).

Realizacji celów służyć będzie udział nauczycieli ZSS w szkoleniach zagranicznych.
Chętnych do udziału w Projekcie zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.

Załączniki:

fileReg.rekr.POWER.docx
fileFormularz_zgloszeniowy_se_POWER_2017.docx