Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s2
s6
s5

Nauka-to takie proste!

Nauka-to takie proste!

Projekt „Nauka-to takie proste!” jest skierowany do uczniów technikum. Biorą w nim udział uczniowie od pierwszej do czwartej klasy. W ramach projektu rozwijamy kompetencje kluczowe, zwłaszcza matematyczno-przyrodnicze oraz kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy w grupie poprzez stworzenie  warunków do nauki opartej na eksperymencie. Prowadzenie ciekawych zajęć jest możliwe dzięki odpowiedniemu wyposażeniu pracowni matematycznej, geograficznej, fizycznej, chemicznej i biologicznej przystosowanych do nauczania metodą eksperymentu. Uczniowie w pierwszym okresie korzystali z dodatkowych zajęć rozwijających z matematyki, w II okresie zajęcia odbywają się z części przyrodniczej. Byliśmy również na pokazie zorganizowanym w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Uczestnicy projektu wezmą udział w konkursie na najciekawszy eksperyment, którego rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2019r. w Centrum Nowoczesności  Młyn Wiedzy.  Wszyscy biorący udział w projekcie otrzymają certyfikat potwierdzający podwyższenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.