Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s2
s6
s5

Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi

 

Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w następujących rodzajach wsparcia:

  1. Studia podyplomowe – 2 nauczycieli,
  2. Staże u pracodawców – 24 uczniów,
  3. Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców – 20 uczniów,
  4. Kurs spawania dwoma metodami MAG i TIG – 60 uczniów,
  5. Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie – 1 uczeń,
  6. Zajęcia z doradcą zawodowym grupowe (22 klasy) i indywidualne (19 uczniów),

Ponadto gabinet doradcy zawodowego został wyposażony w nowe meble, komputer, rzutnik multimedialny oraz flipchart. Termin zakończenia wszystkich przedsięwzięć przewidzianych w projekcie – czerwiec 2019r.