Zespół Szkół Samochodowych - logo
s4
2015-04-17

SKILLS FOR THE FUTURE

Nasza szkoła od kilku lat współpracuje z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości i realizuje program „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa”. W związku  z tym zostaliśmy zaproszeni do udziału w programie Skills for the Future w partnerstwie z firmą Hyundai Motors Poland. W ramach programu wzięliśmy udział w międzynarodowym konkursie, w którym główna nagrodą był samochód marki Hyundai,  przeznaczony do celów dydaktycznych.

Uczniowie przygotowali w języku angielskim tekst listu motywacyjnego, uzasadniający udział w konkursie, przesłali zdjęcie na stronę internetową programu. O zwycięstwie decydowała ilość głosów oddanych na wybraną szkołę.

Dzięki zaangażowaniu uczniów  samochodówka uzyskała prawie 2000 głosów, pokonując nie tylko konkurentów z Polski, ale także z Europy.

W ramach programu uczniowie także uczestniczą w warsztatach, spotkaniach z przedstawicielami firmy Centrum Logistyczne „Mostva” w Mszczonowie pod Warszawą oraz przedstawicielami  firmy Hyundai, doskonaląc swoje kompetencje zawodowe.

Karolina Guzińska