Zespół Szkół Samochodowych - logo
s4
2015-03-16

WIZYTA W CENTRUM MOSTVA – 26.02.2015

Uczniowie toruńskiej samochodówki przeżyli w centrum Mostva fantastyczne chwile. Szczególnie interesująca dla nich była wycieczka na halę, gdzie przygotowuje się pojazdy do sprzedaży. Bardzo wiele skorzystali na zajęciach poświęconych konstrukcji biznesplanu. Z zaciekawieniem wypróbowali znaną im wcześniej analizę SWOT do oceny sytuacji mini przedsiębiorstwa.

Wszystkie zajęcia były przygotowane bardzo solidnie i ciekawie. Uczniowie czuli się dowartościowani, byli pod wrażeniem, że traktuje się ich jak poważnych partnerów do dyskusji. Uważam, że spotkania i zajęcia, których uczestnikami byli moi uczniowie, to bardzo cenne przedsięwzięcie o edukacyjnym charakterze.

Karolina Guzińska

Przedsiębiorstwo Mostva zaskoczyło nas wielkością placu samochodowego oraz ilością samochodów. Dowiedzieliśmy się, że Mostva zajmuje się nie tylko transportem i składowaniem aut, ale również przeglądami przedsprzedażowymi. W nowoczesnej hali mogliśmy zobaczyć, jak doposaża się auta dla klienta. Konferencja (warsztaty) prowadzona dla nas przez firmę Hyundai dostarczyła nam wielu informacji dotyczących ich grupy oraz prowadzenia własnej firmy.

Paweł Celmer, Patryk Żelechowski

Przedsiębiorstwo Mostva pozytywnie zaskoczyło nas tym, że współpracuje cały czas z wieloma firmami i transportuje ogromne ilości samochodów. Ciągle zwiększa zatrudnienie pracowników, organizując dodatkowe stanowiska pracy. Nie dyskryminuje młodych pracowników bez doświadczenia, a także zatrudnia kobiety (ważne, bo w naszej szkole uczą się dziewczyny).

Podczas konferencji z firmą Hyundai zebraliśmy dużo informacji na temat firmy oraz przygotowania biznesplanu. Zaciekawiła nas również informacja o ilości sprzedawanych aut oraz zestawieniu ich rocznej sprzedawalności.

Jeśli będzie okazja jeszcze raz odwiedzić centrum Mostva, to chętnie skorzystamy.

Sebastian Gałązka, Paweł Pułaczewski