Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s2
s6
s5
2017-12-08

SUKCES "SAMOCHODÓWKI" W II EDYCJI KONKURSU WUP DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Na początku roku szkolnego już po raz drugi wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, pod nazwą "Potrzeby rynku pracy naszą misją". Właśnie poznaliśmy wyniki - mamy sukces! Zdobyliśmy 2 miejsce w kategorii Branżowa Szkoła I stopnia oraz wyróżnienie w kategorii Technikum.
Oto oficjalny komunikat Komisji Konkursowej:

"Komisja  Konkursowa  dokonała  oceny  nadesłanych  formularzy  zgłoszeniowych  zgodnie  z postanowieniami  Regulaminu  II  Edycji  Konkursu  i  Regulaminu  Pracy  Komisji  Konkursowej oceniającej  działania  szkół  uczestniczących  w  II  edycji  konkursu.  W  wyniku  prac  Komisji, dokonano:    oceny    formalnej,    kwalifikacji    zgłoszeń    do oceny    merytorycznej,    oceny merytorycznej. Sporządzono listę laureatów i wyróżnionych w dwóch kategoriach:

 • Branżowe Szkoły I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
 • Technika

Lista rankingowa w oparciu o liczbę przyznanych punktów:

W  kategorii Branżowych Szkół I stopnia Komisja przyznała tytuł laureata następującym  szkołom:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu

Wyróżnienie następującym szkołom:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
 2. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu

W  kategorii Techników Komisja przyznała tytuł laureata następującym szkołom:

 1. Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 2. Technikum w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy
 3. Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy

Wyróżnienie następującym szkołom:

 1. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu
 2. Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu
 3. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku
 4. Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
 5. Technikum w Gronowie w Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
 6. Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu

 Wszystkim szkołom dziękujemy za udział w konkursie."