Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s2
s6
s5
2017-05-23

INFORMACJA O REKRUTACJI DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY ORAZ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA

W poniedziałek, 22 maja 2017r. rusza nabór na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. W tym roku po raz pierwszy będzie prowadzony w formie elektronicznej.

Rodzice kandydatów lub kandydaci pełnoletni mogą ubiegać się o przyjęcie do  dwóch placówek oświatowo-wychowawczych, w których organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia – Młodzieżowego Domu Kultury oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza. Wnioski można składać do 13 czerwca 2017 r.

Z ofertą placówek, terminarzem, kryteriami rekrutacyjnymi na rok szkolny 2017/2018 można zapoznać się na stronie internetowej: torun-pozaszkolne.pzo.edu.pl. Tam też od 22 maja 2017r. dostępne będą: wniosek o przyjecie do placówki i załączniki do wniosku.

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w także dokumencie do pobrania „Zasady rekrutacji do placówek na rok szkolny 2017 2018” oraz na stronach placówek: http://www.domharcerza.torun.pl i http://mdktorun.pl/.