Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s2
s6
s5
2017-04-28

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

28 kwietnia 2017r. odbyła się uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 1e/z, 2e/z, 1b/4 i 2a/4 pod kierunkiem pani Julii Blachowskiej. Oprawę muzyczną przygotowała szkolna orkiestra pod batutą pana Jacka Kałamarskiego. Jan Karolewski z klasy 1e/z prowadził akademię i był to jego debiut. Również Jakub Gajdziński z 1e/z i Jerzy Malinowski z 1b/4 wystąpili po raz pierwszy.
W przygotowanym przez uczniów montażu słowno – muzycznym mogliśmy również podziwiać znanego nam już z wcześniejszych uroczystości szkolnych Grzegorza Burka z kl. IIa/4 i Mateusza Przybyłowskiego z IIe/z. Z kolei Michał Radziejewski i Tomasz Lamparczyk z IIa/4 byli niezastąpieni jako pomoc techniczna.

Przedstawiony przez uczniów program artystyczny miał za zadanie przybliżyć nam wszystkim to doniosłe wydarzenie historyczne, jakim było uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji, a także uświadomić, jak ważną rolę w czasach współczesnych pełni ten dokument.

Konstytucja 3 Maja była też dowodem na to, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności.

Podsumowaniem uroczystości niech będą ciągle aktualne słowa, jednakowo ważne w 1791 roku, jak i dzisiaj. Zastanówmy się nad ich sensem:

Mądry Polak po szkodzie,

Już były te szkody,

Dziś obrócony na nas wzrok mają narody.

Lub nas rządnych, prawych,

Czynnych świat pochwali,

Lub nad chcącymi zguby,

Nikt się nie użali.
 

Julia Blachowska