Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4
2017-04-29

UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA KLAS CZWARTYCH TECHNIKUM

28 kwietnia 2017 roku o godz. 14:00 odbyła się w szkolnej świetlicy uroczystość pożegnania absolwentów Technikum Nr 7, w której oprócz absolwentów i ich rodziców oraz dyrekcji szkoły i nauczycieli, wzięli udział zaproszeni goście - przewodnicząca Rady Rodziców, pani Marzena Herczuk i dziekan Wydziału Technicznego WSG w Bydgoszczy, dr inż. Dariusz Buchaniec. 

Pani Dyrektor, mgr Marzanna Podpora, wręczyła listy pochwalne rodzicom najbardziej zaangażowanym na rzecz Szkoły i świadectwa oraz nagrody wyróżniającym się jej absolwentom, z których najlepsze wyniki w nauce osiągnął Maciej Ławniczak z klasy IV a (wychowawczyni mgr Marta Jońska).

Uroczystość, która prowadził Dawid Witkowski z klasy III a / 4  zakończyła się króciutką częścią artystyczną w wykonaniu trójki uczniów z klasy III c / 4  i uczennicy klasy II a / 4 - Marleny Ozgi. Oprawę plastyczną  imprezy przygotowała pani  Lidia Dragon, a nad całością czuwał pan  Piotr Jagusz.