Zespół Szkół Samochodowych - logo
s1
s7
s5
s4
2017-04-27

TOMASZ STANGRECKI FINALISTĄ I OLIMPIADY WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH

W czwartek 26 kwietnia 2017 roku odbył się w Łodzi finał ogólnopolskiej I Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Do Olimpiady, która przebiegała w trzech etapach, przystąpiło ponad 3000 uczniów z różnych szkół w całym kraju. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru złożony z 30 pytań. Do drugiego etapu przeszli z naszej szkoły: Tomasz Stangrecki i Patryk Rataj  z klasy 2a/4. Podczas drugiego etapu uczniowie również rozwiązywali test wielokrotnego wyboru. Do ścisłego finału dostało się już tylko 35 uczniów, w tym Tomek Stangrecki, jedyny uczeń z Torunia.

23 marca 2017 roku odbyły się w Łodzi półfinały, na których odbyło się losowanie grup, w których przez 3 tygodnie pracowali uczniowie. Ich zadanie polegało na  kreatywnym rozwiązaniu problemu biznesowego. Komisja oceniała pracę grup na platformie internetowej oraz prezentację rozwiązania 26 kwietnia w Łodzi. Rywalizacja była zacięta, wszystkie grupy reprezentowały bardzo wysoki poziom.  Grupa Tomka zajęła czwarte miejsce.

Tym samym Tomek został finalistą I Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
Gratulujemy !!!

Ewa Słupczewska