Zespół Szkół Samochodowych - logo
s3
s7
s2
s5

Kalendarz szkolny 2022/2023

WAŻNE  TERMINY – 2022/2023

WRZESIEŃ
1.09.2022r
. - INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
5.09.2022r. - 9.09.2022r. - ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

14.09.2022r.
               > SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH - 16:00

               > SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS DRUGICH, TRZECICH, CZWARTYCH  - 17:00
26.09.2022r. - EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH


PAŹDZIERNIK
13.10.2022r.
-  UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DEN

31.10.2022r. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH     


LISTOPAD
1.11.2022r.
-  DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
10.11.2022r. -  UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
11. 11.2022r. - DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

23.11.2022r.  - WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW KLAS MATURALNYCH, KONSULTACJE DLA RODZICÓW POZOSTAŁYCH KLAS - godz.16:30
22-25.11.2022r. -  PRÓBNA MATURA Z OPERONEM

 

GRUDZIEŃ
9.12. 2022r. - WYSTAWIENIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH KLAS MATURALNYCH - godz. 15:00
14.12.2022r.  - WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW KLAS NIEMATURALNYCH, KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS MATURALNYCH - godz. 16:30
22.12.2022r. - WIGILIE KLASOWE
23.12.-31.12.2022r. -  ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

STYCZEŃ/LUTY
9.01.2023r. 13.01.2023r. - EGZAMINY POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORAZ EGZAMINY ZAWODOWE
13.01.2023r. - WYSTAWIENIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH KLAS NIEMATURALNYCH
18.01.2023r. - KONSULTACJE DLA RODZICÓW WSZYSTKICH KLAS - godz. 16:30
30.01.- 12.02.2023r. - FERIE ZIMOWE

 

MARZEC
6.03-2.04.2023r.
-  PRAKTYKI ZAWODOWE KLASY CZWARTE TECHNIKUM

14.03.2023r. -  ŚWIĘTO SZKOŁY - SYMPOZJUM NAUKOWE POD HASŁEM: HISTORIA MĄDROŚCIĄ, PRZYSZŁOŚĆ WYZWANIEM. TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ W BRANŻY TECHNICZNEJ - HALA WIDOWISKOWO- SPORTOWA UL. BEMA - DZIEŃ OTWARTY
31.03.2023r. -  WYSTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH OCEN ROCZNYCH W KLASACH MATURALNYCH godz.15:00
27-29.03.2023r. - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

KWIECIEŃ
...04. 2023r.
-  ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

5.04.2023r. -  ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS IV – MATURALNYCH, KONSULTACJE DLA RODZICÓW POZOSTAŁYCH KLAS - godz. 16:30
6-11.04.2023r. - WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
do 21.04.2023r. - WYSTAWIENIE OCEN KOŃCOWOROCZNYCH W KLASACH MATURALNYCH - godz.12:00
28.04.2023r. -  ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH MATURALNYCH - UROCZYSTE POŻEGNANIE
28.04.2023r. - UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-MAJA

 

MAJ
1.05.2023r. -  ŚWIĘTO PRACY
2.05.2023r. -  ŚWIĘTO FLAGI
3.05.2023r. -  ŚWIĘTO KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA
04-23.05.2023r. - EGZAMINY MATURALNE WEDŁUG ODDZIELNEGO HARMONOGRAMU
08.05-4.06.2023r. -  PRAKTYKI ZAWODOWE KLASY TRZECIE
10.05.2023r. -  DZIEŃ EUROPY
do 26.05.2023r. -  WYSTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH OCEN KOŃCOWOROCZNYCH
29.05.2023r. - SPOTKANIA Z RODZICAMI - GODZ.16:30 (PONIEDZIAŁEK)

 

CZERWIEC
2.06.2022r.
-  5.06.2022r. -  EGZAMINY POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORAZ EGZAMINY ZAWODOWE

8.06.2023r. -  BOŻE CIAŁO
9.06.2023r. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

do 16.06.2023r. -  WYSTAWIENIE OCEN ROCZNYCH - godz.12:00
23.06.2023r. -   ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
25.08.2023r., 28.08.2023r., 29.08.2023r. - EGZAMINY POPRAWKOWE
01.09.2023r. -  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024