Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4

Historia

Najważniejsze wydarzenia w historii Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu

 • 1949 - otwarto Liceum Drogowe, Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Szkoła mieściła się w budynku Technikum Budowlanego, przy ulicy Zjednoczenia 19/25,

 • 1953 - zmieniono nazwę szkoły na Technikum Drogowe,

 • 1955 - utworzono Technikum Samochodowe,

 • 1961 - przeniesienie szkoły do części budynku poklasztornego, oo. Redemptorystów, przy ulicy św. Józefa 23/35,

 • 1967 - ukończenie budowy warsztatów szkolnych

 • 1967 - oddanie do użytku nowego budynku internatu (funkcjonował do 1999r.)

 • 1968 - rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Samochodowa, o trzyletnim cyklu nauczania,

 • 1970 - rozpoczęło działalność Technikum Samochodowe o trzyletnim cyklu kształcenia,

 • 1973 - rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe nr 3,

 • 1974 - wchodzi w życie nowa nazwa szkoły: Zespół Szkół Samochodowych,

 • 1975 - rozpoczęło działalność nowe Technikum Samochodowe (szerokoprofilowe), o pięcioletnim cyklu kształcenia; specjalność: pojazdy samochodowe,

 • 1986 - nadanie szkole imienia gen. Józefa Bema,

 • 1991 - wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły,

 • 1993 - przeprowadzka do nowego budynku szkoły przy ulicy Grunwaldzkiej 25b,

 • 1993 - rozpoczęcie działalności szkolnego radia

 • 1994 - ukazanie się numeru szkolnej gazetki „Klakson” (po kilkunastoletniej przerwie)

 • 1998 - oddanie do użytku hali sportowej i oficjalne otwarcie nowego gmachu Zespołu Szkół Samochodowych

 • 1999 - otwarcie bardzo nowoczesnej 50 - metrowej strzelnicy

 • 2001 - otwarcie stacji kontroli pojazdów

 • 2002 - wydanie decyzji o przekształceniu:
  Trzyletniej Zasadniczej Szkoły Samochodowej w ponadgimnazjalną zasadniczą szkołę samochodową o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7
  Pięcioletniego Technikum Samochodowego w ponadgimnazjalne czteroletnie technikum samochodowe o nazwie Technikum Nr 7

 • 2004 - przekształcenie ponadpodstawowego trzyletniego Technikum Samochodowego w szkołę ponadgimnazjalną dla absolwentów szkół zasadniczych o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 7

 • 2004 - wydanie decyzji o likwidacji Technikum dla Dorosłych

 • 2005 - zorganizowanie obchodów 50 - lecia Szkoły

 • 2008 - otwarcie nowej sali ekspozycyjnej „Szkolnego Muzeum Motoryzacji”

 • 2015 - zorganizowanie obchodów 60 - lecia Szkoły

 • 2018 - oddanie do użytku nowych warsztatów szkolnych