Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s2
s6
s5

Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrekcja szkoły

p.o. Dyrektora szkoły - mgr Karolina Guzińska
Wicedyrektor szkoły - mgr Alina Piekańska
Kierownik warsztatów szkolnych - inż. Jacek Popławski

 

Nauczyciele

Biblioteka
mgr Dorota Adamczyk-Szwed                                
        

Biologia
mgr Katarzyna Wesołowska                        

Chemia
mgr Sławomir Wesołowski

Doradztwo zawodowe
mgr Aleksandra Plec

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Jarosław Piersa
mgr Barbara Zalewska                                 

Fizyka
mgr inż. Jarosław Piersa

mgr inż. Anna Szaflik                                  

Geografia
mgr Karolina Guzińska
mgr Justyna Litmanowska                            

Historia
mgr Alicja Gliwińska
mgr Karol Kowalski
mgr Tomasz Trzeciakowski

Historia i społeczeństwo
mgr Karol Kowalski 

Informatyka
mgr Arkadiusz Filar
dr Dariusz Raczkowski

Język angielski
mgr Agnieszka Daniel
mgr Joanna Jankowska
mgr Jolanta Klimaszewska

Język niemiecki
mgr Małgorzata Litkowska
mgr Jarosław Szewczul
mgr Joanna Stronka-Stanclik

Język rosyjski
mgr Alina Piekańska                        

Język polski
mgr Julia Blachowska
mgr Piotr Jagusz
mgr Alina Kocieniewska
mgr Marzanna Podpora
mgr Anna Szymańska
mgr Renata Szymecka       

Kompetencje personalne i organizacja pracy
mgr Alina Piekańska
mgr Aleksandra Plec

Matematyka
mgr Marta Jońska
mgr Ewa Słupczewska
mgr Renata Staszkiewicz

Muzyka
mgr Jacek Kałamarski

Pedagog                                                       
mgr Ewa Kaczyńska-Szmigiel                                
mgr Aleksandra Plec                                            

Podejmowanie działalności gospodarczej
mgr Alina Piekańska                        

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Alina Piekańska

mgr Ewa Słupczewska

Religia
mgr Lidia Dragon
mgr Aleksandra Łuczak

Wiedza o społeczeństwie
mgr Tomasz Trzeciakowski

Wychowanie fizyczne
mgr Arkadiusz Filar
mgr Michał Gardocki
mgr Sławomir Kiermasz
mgr Daniel Wichowski
mgr Barbara Zalewska

Przedmioty zawodowe
mgr inż. Jarosław Baliński
mgr inż. Cezary Berent
mgr Piotr Bielski
mgr inż. Martin Budzanowski
mgr Mirosław Grudziński
mgr inż. Mirosław Hejka
inż. Andrzej Jabłoński
mgr inż. Franciszek Kretschmann
mgr inż. Grażyna Lanzer
mgr inż. Andrzej Marchlewicz
mgr inż. Mariusz Poznański
dr Dariusz Raczkowski
mgr  Marek Ruciński
mgr inż. Stanisław Szukalski
mgr inż. Krzysztof Wiśniewski
mgr inż. Karol Zaklikowski

Praktyczna nauka zawodu
mgr inż. Jarosław Baliński
Andrzej Behrendt
mgr Marek Behrendt
mgr Piotr Bielski
mgr inż. Martin Budzanowski
mgr Ryszard Frankowski
Mirosław Gawlik
Mateusz Grudziński
mgr Mirosław Grudziński
inż. Andrzej Jabłoński
Robert Kuczyński
Grzegorz Linowski
Andrzej Machała
mgr inż. Andrzej Marchlewicz
mgr Marcin Marchwiński
mgr Piotr Nowak
Maciej Nowak
Batłomiej Olek
mgr Arkadiusz Ott
Janusz Ott
inż. Jacek Popławski
Krzysztof Pazderski
mgr inż. Mariusz Poznański
mgr Sylwester Roguszka
mgr inż. Mirosław Szczepaniak
mgr inż. Krzysztof Wiśniewski
mgr inż. Wojciech Wollmann
Gabriel Wysocki
mgr inż. Karol Zaklikowski

Zarządzanie kompetencjami personalnymi
mgr Aleksandra Plec

Zajęcia pozalekcyjne - orkiestra
Jerzy Derkowski
mgr Bartłomiej Halicki
mgr Jacek Kałamarski
Jarosław Szymeczko

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
mgr Ewa Kaczyńska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
mgr Ewa Słupczewska

Zajęcia rewalidacyjne
mgr Romana Dunajska

Zajęcia socjoterapeutyczne
mgr Anna Świtoń

Administrator szkolnej strony www
mgr Arkadiusz Filar (kontakt: zssfilar@o2.pl)