Zespół Szkół Samochodowych - logo
s3
s7
s2
s5

Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły - mgr Karolina Guzińska
Wicedyrektor szkoły - mgr Alina Piekańska
Kierownik warsztatów szkolnych - mgr inż. Jacek Popławski


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Pedagog  - mgr Ewa Kaczyńska-Szmigiel
Pedagog specjalny - mgr Aleksandra Plec
Psycholog - mgr Maria Gronowska-Grzeszkowiak
Zajęcia rewalidacyjne - mgr Romana Dunajska


Nauczyciele

Biblioteka
mgr Dorota Adamczyk-Szwed                                
        

Biologia
mgr Katarzyna Wesołowska                        

Chemia
mgr Sławomir Wesołowski

Doradztwo zawodowe, Zarządzanie kompetencjami
mgr Aleksandra Plec

Edukacja dla bezpieczeństwa, Przysposobienie wojskowe
mgr inż. Jarosław Piersa                              

Fizyka
mgr inż. Jarosław Piersa

mgr inż. Anna Szaflik                                  

Geografia
mgr Karolina Guzińska
mgr Justyna Litmanowska                           

Historia, Historia i społeczeństwo, Historia i teraźniejszość, Wiedza o społeczeństwie
mgr Karol Kowalski
mgr Alicja Gliwińska
mgr Tomasz Trzeciakowski
mge Robert Stokowiecki

Informatyka
mgr Arkadiusz Filar
dr Dariusz Raczkowski

Język angielski
mgr Agnieszka Daniel
mgr Marta Domańska

mgr Joanna Jankowska
mgr Jolanta Klimaszewska
mgr Magda Pieczatowska-Mysiak

Język niemiecki
mgr Małgorzata Litkowska
mgr Jarosław Szewczul
mgr Joanna Stronka-Stanclik

Język rosyjski
mgr Alina Piekańska
mgr Krzysztof Sobczyk                  

Język polski
mgr Julia Blachowska
mgr Alina Kocieniewska
mgr Anita Streich
mgr Marzanna Podpora
mgr Anna Szymańska
mgr Renata Szymecka      

Język polski dla obcokrajowców
mgr Alina Kocieniewska
mgr Alina Piekańska
mgr Anita Streich       

Matematyka
mgr Marta Jońska
mgr Ewa Słupczewska
mgr Renata Staszkiewicz

Muzyka
mgr Jacek Kałamarski                                        
                        

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Anna Skarbek-Chmielewska

mgr Krzysztof Sobczyk

Religia
mgr Lidia Dragon
mgr Aleksandra Łuczak
mgr Małgorzata Szatkowska

Wychowanie fizyczne
mgr Arkadiusz Filar
mgr Michał Gardocki
mgr Daniel Wichowski

mgr Barbara Zalewska
mgr Paweł Daniel

Przedmioty zawodowe
mgr inż. Jarosław Baliński
mgr inż. Cezary Berent
mgr Piotr Bielski
mgr inż. Martin Budzanowski
mgr inż. Paweł Derwich
mgr Mirosław Grudziński
mgr inż. Mirosław Hejka
inż. Andrzej Jabłoński
mgr inż. Franciszek Kretschmann
mgr inż. Grażyna Lanzer
mgr Aleksandra Łuczak

mgr inż. Andrzej Marchlewicz
mgr inż. Mariusz Poznański
dr Dariusz Raczkowski
mgr  Marek Ruciński
mgr Anna Szaflik
mgr inż. Stanisław Szukalski
mgr inż. Krzysztof Wiśniewski
mgr inż. Karol Zaklikowski

Praktyczna nauka zawodu
mgr inż. Marek Angowski
mgr inż. Jarosław Baliński

Andrzej Behrendt
mgr Marek Behrendt
mgr Piotr Bielski
mgr inż. Martin Budzanowski
mgr Ryszard Frankowski
Mirosław Gawlik
Mateusz Grudziński
mgr Mirosław Grudziński
mgr inż. Andrzej Jabłoński
Grzegorz Linowski
Andrzej Machała
mgr inż. Andrzej Marchlewicz
mgr Marcin Marchwiński
mgr Piotr Nowak
inż. Maciej Nowak
Batłomiej Olek
mgr Arkadiusz Ott
Janusz Ott
mgr inż. Jacek Popławski
inż. Krzysztof Pazderski
mgr inż. Mariusz Poznański
mgr Sylwester Roguszka
mgr inż. Mirosław Szczepaniak
mgr inż. Krzysztof Wiśniewski
mgr inż. Wojciech Wollmann
Gabriel Wysocki
mgr inż. Karol Zaklikowski

Zajęcia pozalekcyjne - orkiestra
Jerzy Derkowski
mgr Jacek Kałamarski
Jarosław Szymeczko

Administrator szkolnej strony www
mgr Arkadiusz Filar (kontakt:
a.filar@zssam-torun.org)