Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4

Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły - mgr Karolina Guzińska
Wicedyrektor szkoły - mgr Alina Piekańska
Kierownik warsztatów szkolnych - mgr inż. Martin Budzanowski


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Pedagog  - mgr Ewa Kaczyńska-Szmigiel
Pedagog  - mgr Agata Uździńska
Pedagog specjalny - mgr Aleksandra Plec
Psycholog - mgr Anna Wiśniewska
Zajęcia rewalidacyjne - mgr Romana Dunajska


Nauczyciele

Biblioteka
mgr Dorota Adamczyk-Szwed                                
        

Biologia
mgr Katarzyna Wesołowska                        

Bezpieczeństwo i higiema pracy
mgr inż. Cezary Berent
mgr Tomasz Trzeciakowski   

Chemia
mgr Sławomir Wesołowski

Doradztwo zawodowe, Zarządzanie kompetencjami personalnymi
mgr Aleksandra Plec
                      

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Jarosław Piersa

mgr Tomasz Trzeciakowski    

Fizyka
mgr inż. Jarosław Piersa

mgr inż. Anna Szaflik                                  

Geografia
mgr Karolina Guzińska
mgr Justyna Litmanowska
mgr Ewa Kaczyńska-Szmigiel                            

Historia, Historia i społeczeństwo, Historia i teraźniejszość, Wiedza o społeczeństwie
mgr Karol Kowalski
mgr Alicja Gliwińska
mgr Tomasz Trzeciakowski
mge Robert Stokowiecki

Informatyka
mgr Arkadiusz Filar
dr Dariusz Raczkowski

mgr Kamil Sawicki

Język angielski
mgr Agnieszka Daniel
mgr Marta Domańska

mgr Joanna Jankowska
mgr Jolanta Klimaszewska
mgr Magda Pieczatowska-Mysiak

Język niemiecki
mgr Małgorzata Litkowska
mgr Jarosław Szewczul
mgr Jolanta Klimaszewska

mgr Karolina Drzewiecka

Język rosyjski
mgr Alina Piekańska
mgr Krzysztof Sobczyk                  

Język polski
mgr Julia Blachowska
mgr Alina Kocieniewska
mgr Anita Streich
mgr Marzanna Podpora
mgr Anna Szymańska    

Język polski dla obcokrajowców
mgr Alina Kocieniewska
mgr Alina Piekańska
mgr Anita Streich       

Matematyka
mgr Marta Jońska
mgr Ewa Słupczewska
mgr Renata Staszkiewicz

Muzyka
mgr Jacek Kałamarski                                        
                        

Podstawy przedsiębiorczości, Biznes i zarządzanie
mgr Marta Milde

mgr Ewa Słupczewska
mgr Krzysztof Sobczyk
mgr Tomasz Trzeciakowski

Przysposobienie wojskowe
mgr inż. Jarosław Piersa        

Podstawy ochrony przeciwpożarowej
inż. Krzysztof Ligaj     

Religia
mgr Lidia Dragon
mgr Aleksandra Łuczak
mgr Małgorzata Szatkowska

Wychowanie fizyczne
mgr Arkadiusz Filar
mgr Michał Gardocki
mgr Daniel Wichowski

mgr Barbara Zalewska

Przedmioty zawodowe
mgr inż. Jarosław Baliński
mgr inż. Cezary Berent
mgr Piotr Bielski
mgr inż. Martin Budzanowski
mgr inż. Mirosław Hejka
inż. Andrzej Jabłoński
mgr inż. Franciszek Kretschmann
mgr inż. Grażyna Lanzer
mgr Aleksandra Łuczak

mgr inż. Andrzej Marchlewicz
mgr inż. Mariusz Poznański
dr Dariusz Raczkowski
mgr  Marek Ruciński
mgr inż. Stanisław Szukalski
mgr inż. Krzysztof Wiśniewski
mgr inż. Paweł Witkowski
mgr inż. Karol Zaklikowski

Praktyczna nauka zawodu
mgr inż. Jarosław Baliński
Andrzej Behrendt
mgr Marek Behrendt
mgr Piotr Bielski
mgr inż. Martin Budzanowski
mgr Ryszard Frankowski
Mirosław Gawlik
Mateusz Grudziński
mgr inż. Andrzej Jabłoński
mgr Sławomir Kierasiński
Robert Kuczyński
Grzegorz Linowski
Andrzej Machała
mgr inż. Andrzej Marchlewicz
mgr Marcin Marchwiński
mgr Piotr Nowak
inż. Maciej Nowak
Batłomiej Olek
mgr Arkadiusz Ott
Janusz Ott

mgr inż. Krzysztof Pazderski
Marcin Politowski
mgr inż. Jacek Popławski
mgr inż. Mariusz Poznański
Mirosław Rogalski
mgr Sylwester Roguszka
mgr inż. Mirosław Szczepaniak
mgr inż. Krzysztof  Wiśniewski
mgr inż. Wojciech Wollmann
Gabriel Wysocki
mgr inż. Karol Zaklikowski

Zajęcia pozalekcyjne - orkiestra
mgr Jacek Kałamarski
Jerzy Derkowski

Jarosław Szymeczko
Tomasz Marczyński

 

Administrator szkolnej strony www
mgr Arkadiusz Filar (kontakt:
afilar@zss.edu.torun.pl)