Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s2
s6
s5
2016-10-03

TYLKO DLA TROSKLIWYCH RODZICÓW

W ramach VII Toruńskich Dni Kariery pn. "Pracownik na miarę XXI go wieku", w Centrum Kształcenia Ustawicznego w dniach 19 i 20 października 2016 r., o godz. 1800, odbędą się warsztaty dla rodziców uczniów wszystkich typów szkół poświęcone rynkowi pracy, doradztwu edukacyjno-zawodowemu, możliwościom, jakimi dysponuje urząd pracy.

Wielu z nas dotknęło bezrobocie - szukanie pracy w gazetach, Internecie, w urzędzie pracy, rozpytywanie wśród znajomych. Nie jest łatwo przewidzieć jaki zawód będzie jutro poszukiwany - a jak mamy to przewidzieć na dwa, trzy lata wcześniej? Co doradzić naszym dzieciom, co podpowiedzieć?
Już teraz widzimy, że młodzi komunikują się, zbierają informacje i żyją szybciej, inaczej. Ich decyzje podejmowane są w oparciu o inne kryteria i inne wartości.
Nasz świat się zmienia, a Toruń staje się za ciasny dla naszych dzieci.
Spróbujmy zrozumieć ten świat, prawa, które rządzą rynkiem pracy, dowiedzieć się, jakimi możliwościami dysponuje urząd pracy, co może zaoferować naszemu dziecku lepsza edukacja.
Spróbujmy poznać sposób myślenia, jakim kierują się pracodawcy.

Może warto jeżeli nie dla nas, to z myślą o NICH - NASZYCH DZIECIACH.