Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4
2016-06-23

PROJEKT EDUKACYJNY "WISŁA"

Pracowity rok szkolny już za nami, przed nami czas wypoczynku, wycieczek, kąpieli wodnych i słonecznych. Podsumujmy zatem roczny projekt edukacyjny „Wisła” realizowany przez uczniów klas pierwszych naszego Technikum.
Klasa Ie/T (fizyka - p.Karina Stachowiak; matematyka - p.Marta Jońska; informatyka - p.Tamara Szymańska) Uczniowie zebrali dane na temat Wisły. Określili prędkość z jaką Wisła przepływa przez Toruń, ustalili ile wody przelewa się przez tamę we Włocławku. W ramach projektu powstały ciekawe zadania do rozwiązania na fizyce i matematyce. Wykonano także makietę mostów toruńskich oraz kilka ciekawych prezentacji multimedialnych.
Klasa Ib/T (biologia, chemia: p.Katarzyna Wesołowskap.Sławomir Wesołowski) Uczniowie grupy 1 realizowali zadanie "ROŚLINY I ZWIERZĘTA DOLINY WISŁY". Podczas wycieczek terenowych robili zdjęcia przyrody ożywionej, następnie rozpoznawali poszczególne gatunki roślin i zwierząt, opisując je. Grupa 2 zajmowała się badaniem temperatury wody, natlenieniem, mętnością, pH. Pomiary były przeprowadzane zawsze w tym samym miejscu.
Klasa Ia/T (matematyka - p.Ewa Słupczewska) Uczniowie na przełomie listopada i grudnia samodzielnie wyszukiwali w Internecie potrzebne informacje na temat WISŁY. W lutym układali zadania o Wiśle, które wymagały rozwiązania szeregu działań na liczbach, by w konsekwencji móc ułożyć lub odczytać ostateczne „wiślane” hasło. W maju nastąpiło podsumowanie zadań. Klasa Ia/T (geografia, p.Karolina Guzińska) W ramach projektu uczniowie poznali walory przyrodnicze odcinka Wisły w okolicach Torunia (Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej) – położenie, ukształtowanie doliny: terasy rzeczne, sandry, wydmy śródlądowe, problematykę zmian geologicznych i hydrologicznych zachodzących w Dolinie Wisły, współpracowali z instytucjami - Instytutem Meteorologii i Hydrologii oraz z Miejską Oczyszczalnią Ścieków. W czasie przygotowań projektu wykorzystywali mapy, plany i inne źródła informacji geograficznej.
Odbyły się trzy ciekawe wycieczki:
11.02.2016 – do Stacji Meteorologiczno – Hydrologicznej – w czasie rozmowy z meteorologiem uczniowie uświadomili sobie, że wpływ na stan wód mają również stany pogodowe i warunki klimatyczne. Dodatkowo dowiedzieli się, jak współcześnie pracuje meteorolog i jak wyglądają pomiary.

18.03.2016 – do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – uczniowie poznali tam technologię oczyszczania ścieków, poszczególne etapy uzdatniania wody, źródła zanieczyszczeń wody, przekonali się, jak ważne są świadomość i kultura ekologiczna, co daje możliwość przewidywania wyników i skutków procesów zachodzących w środowisku i jak ważny jest sektor gospodarki wodno-ściekowej.

27.04.2016 - na Bulwar Filadelfijski, na zajęcia z hydrologiem , na których uczniowie usłyszeli ciekawostki na temat najwyższych i najniższych stanów wody w rzece, okresów zlodzenia rzeki (informacje zamieszczone np. w Bramie Mostowej), dokonali analizy zmian wody w Wiśle i przyczyn takiego stanu. Omówili zmiany zagospodarowania przestrzennego doliny i jego wpływ na obecny stan wody. Pozyskali również informacje na temat dokonywania pomiarów hydrologicznych przy normalnych stanach rzeki oraz w sytuacjach kryzysowych.

Koordynator projektu: Renata Staszkiewicz