Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4

Projekt "Strzelnica w powiecie 2024"

Zadanie:

UTWORZENIE PNEUMATYCZNEJ STRZELNICY W POWIECIE TORUŃSKIM

Dofinansowano w formie dotacji celowej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert pn.: „Strzelnica w powiecie 2024” nr 2/2024/CWCR" 

Całkowita wartość inwestycji
299 789,60 zł

Wartość dofinansowania
239 831,68 zł

Strzelnica pneumatyczna ulokowana została w budynku Zespołu Szkół Samochodowych im gen.Józefa Bema w Toruniu, ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń.

 

Funkcjonowanie strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Samochodowych im gen.Józefa Bema w Toruniu ma na celu aktywizację i popularyzację szkolenia strzeleckiego, a także podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych młodego pokolenia. Strzelnica służyć będzie wszystkim zainteresowanym. Nieodpłatnie udostępniana będzie uczniom szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz obronności państwa. 


Na strzelnicy pneumatycznej można doskonalić umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią i prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem różnych odległości oraz postaw strzeleckich. Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób wyposażonych w pistolety lub karabinki. Posiada możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.