Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4
2023-10-20

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA TORUNIA DLA NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOŁY

17 października, w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego Prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 108 pedagogom. Do licznego grona wyróżnionych w ten sposób nauczycieli Samochodówki dołączyli pani Marta Jońska oraz pan Cezary Berent. Gratulujemy!