Zespół Szkół Samochodowych - logo
s3
s7
s2
s5

Szkolna Orkiestra Dęta

Historia orkiestry dętej Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu sięga początku roku szkolnego 1973/74. Wówczas to utworzono 20 – osobowy zespół pod kierownictwem pana Józefa Żółkiewicza.

Już w maju 1974 roku orkiestra dwukrotnie zaprezentowała się publicznie, co było niewątpliwym sukcesem zarówno kapelmistrza, jak i instruktorów - Stanisława Daszkowskiego, Artura Gałkowskiego, Tadeusza Talara, Jana Wosia.

Kierownik oraz instruktorzy prowadzili zajęcia w niezmienionym składzie do roku 1985.

W ciągu tych lat orkiestra koncertowała na wszystkich uroczystościach szkolnych, a także uświetniała imprezy miejskie w Toruniu. Swój kunszt artystyczny szlifowała na wakacyjnych obozach szkoleniowych, koncertując m.in. w Golubiu - Dobrzyniu, Wąbrzeźnie, Chodzieży, Człuchowie. Była laureatem wielu przeglądów - II i III miejsc, jak i I miejsca na przeglądzie Orkiestr Dętych w Chełmnie.

W latach 1986 – 97 obowiązki kapelmistrza przejął pan Kazimierz Pierzgalski i rozpoczął pracę z 20 uczniami. Orkiestra z koncertu na koncert podnosiła swój poziom artystyczny oraz zwiększyła skład do 60 osób. Brała udział we wszystkich ważniejszych uroczystościach szkolnych. Swoim programem artystycznym uświetniała wywiadówki szkolne, brała udział w przeglądach muzycznych - w 1987 roku w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Toruniu zajęła III miejsce, a trzy lata później II.

W roku 1988 orkiestra otrzymała nagrodę rzeczową z Kuratorium Oświaty w Toruniu za wybitne osiągnięcia i popularyzowanie muzyki orkiestrowej wśród młodzieży szkolnej.

Z ramienia dyrekcji opiekę nad orkiestrą w tym okresie kolejno sprawowali: pani Irena Złomańczuk, pan Marek Pawłowski, pani Aleksandra Romańska oraz pani Marzanna Podpora.

Od 1997 do 2003 roku obowiązki kapelmistrza przejął pan Stanisław Daszkowski, zaś współpracowali z nim instruktorzy – Artur Gałkowski, Kazimierz Pierzgalski, Jan Popławski, Jerzy Derkowski oraz Kazimierz Zych.

Orkiestra sukcesywnie podnosiła poziom artystyczny i poszerzała swój repertuar. Brała udział we wszystkich szkolnych imprezach, koncertowała dla rodziców, występowała w innych szkołach, na rajdach oraz festynach. Zespół występował na wielu imprezach charytatywnych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 1999 roku zespół brał udział w koncercie z okazji Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu.

Od 2001 roku opiekę nad orkiestrą z ramienia dyrekcji szkoły zaczął pełnić pan Arkadiusz Filar. W 2003 roku obowiązki kapelmistrza objął Jacek Kałamarski, a współpracują z nim następujący instruktorzy: Kazimierz Pierzgalski (do 2008r.), Stanisław Daszkowski, Jerzy Derkowski (do 2014r.) oraz Łukasz Tur (od 2011r.)

Aktualnie orkiestra liczy ponad 100 członków. Zespół nadal uświetnia swoimi występami wszystkie okolicznościowe szkolne imprezy oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego miasta.

W 2013r. w Sali Wielkiej Dworu Artusa odbyły się uroczyste obchody 40 – lecia istnienia orkiestry.

0d 2003

1997 - 2003

Lata 1986 - 1997

Lata 1973 - 1985