Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4

Szkolna Orkiestra Dęta

Historia orkiestry dętej Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu sięga początku roku szkolnego 1973/74. Wówczas to utworzono 20 – osobowy zespół pod kierownictwem pana Józefa Żółkiewicza.

Już w maju 1974 roku orkiestra dwukrotnie zaprezentowała się publicznie, co było niewątpliwym sukcesem zarówno kapelmistrza, jak i instruktorów - Stanisława Daszkowskiego, Artura Gałkowskiego, Tadeusza Talara, Jana Wosia.

Kierownik oraz instruktorzy prowadzili zajęcia w niezmienionym składzie do roku 1985.

W ciągu tych lat orkiestra koncertowała na wszystkich uroczystościach szkolnych, a także uświetniała imprezy miejskie w Toruniu. Swój kunszt artystyczny szlifowała na wakacyjnych obozach szkoleniowych, koncertując m.in. w Golubiu - Dobrzyniu, Wąbrzeźnie, Chodzieży, Człuchowie. Była laureatem wielu przeglądów - II i III miejsc, jak i I miejsca na przeglądzie Orkiestr Dętych w Chełmnie.

W latach 1986 – 97 obowiązki kapelmistrza przejął pan Kazimierz Pierzgalski i rozpoczął pracę z 20 uczniami. Orkiestra z koncertu na koncert podnosiła swój poziom artystyczny oraz zwiększyła skład do 60 osób. Brała udział we wszystkich ważniejszych uroczystościach szkolnych. Swoim programem artystycznym uświetniała wywiadówki szkolne, brała udział w przeglądach muzycznych - w 1987 roku w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Toruniu zajęła III miejsce, a trzy lata później II.

W roku 1988 orkiestra otrzymała nagrodę rzeczową z Kuratorium Oświaty w Toruniu za wybitne osiągnięcia i popularyzowanie muzyki orkiestrowej wśród młodzieży szkolnej.

Z ramienia dyrekcji opiekę nad orkiestrą w tym okresie kolejno sprawowali: pani Irena Złomańczuk, pan Marek Pawłowski, pani Aleksandra Romańska oraz pani Marzanna Podpora.

Od 1997 do 2003 roku obowiązki kapelmistrza przejął pan Stanisław Daszkowski, zaś współpracowali z nim instruktorzy – Artur Gałkowski, Kazimierz Pierzgalski, Jan Popławski, Jerzy Derkowski oraz Kazimierz Zych.

Orkiestra sukcesywnie podnosiła poziom artystyczny i poszerzała swój repertuar. Brała udział we wszystkich szkolnych imprezach, koncertowała dla rodziców, występowała w innych szkołach, na rajdach oraz festynach. Zespół występował na wielu imprezach charytatywnych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 1999 roku zespół brał udział w koncercie z okazji Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu.

Od 2001 roku opiekę nad orkiestrą z ramienia dyrekcji szkoły zaczął pełnić pan Arkadiusz Filar. W 2003 roku obowiązki kapelmistrza objął Jacek Kałamarski, a współpracowali z nim następujący instruktorzy: Kazimierz Pierzgalski (do 2008r.), Stanisław Daszkowski, Jerzy Derkowski (do 2014r.) oraz Łukasz Tur (od 2011r. do 2020r.)

W 2013r. w Sali Wielkiej Dworu Artusa odbyły się uroczyste obchody 40 – lecia istnienia orkiestry.

Od 2015 do 2017 sekcję trąbek prowadził Jakub Szynal. W kolejnych latach pracę z młodzieżą rozpoczęli Jarosław Szymeczko (od 2020r.) oraz Tomasz Marczyński (od 2021r.).

Aktualnie orkiestra liczy ponad 100 członków. Zespół nadal uświetnia swoimi występami wszystkie okolicznościowe szkolne imprezy oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego miasta.

0d 2003

1997 - 2003

Lata 1986 - 1997

Lata 1973 - 1985