• pl
  • en
2020-03-15

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W TORUNIU

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów uruchamia Kujawsko-Pomorską e-Szkołę. e- Szkoła rusza w poniedziałek o godz. 9.00 i będzie nadawać zajęcia dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem klas maturalnych. Od 16.03 do 20.03.2020r. w godz. 12.00 - 14.30 przygotowano lekcje online – wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję dla klas maturalnych z następujących przedmiotów:
- język polski,
- matematyka,

- język angielski,
- fizyka,
- historia,
- chemia,
- wiedza o społeczeństwie.

Program zajęć przygotowują wspólnie wszystkie kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści. Startujemy z lekcjami dla ósmoklasistów i maturzystów, bo to oni mogliby ponieść największe straty wynikające z zamknięcia szkół. Program szkoły będziemy rozwijać o zajęcia dla kolejnych klas szkół podstawowych i średnich, w tym liceów i szkół zawodowych oraz branżowych. Program zajęć będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.edupolis.pl  (kanał YouTube).

Dyrektor
mgr Marzanna Podpora