• pl
 • en
2019-09-04

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE POD NAZWĄ ,,TY I JA, CZYLI MY”.

3 września 2019r. w godz.  815- 1230 uczniowie klas pierwszych uczestniczyli  w zajęciach integracyjnych pod nazwą "Ty i ja, czyli MY”. Integracja klas była połączona z planowanymi działaniami - przewidzianymi dla klas pierwszych - w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i odbyła się w dwóch blokach:

 1. Zajęcia z wychowawcą
  1. Udział w konkursie plastyczno- fotograficznym "Czytam, bo lubię”, "Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”
  2. Realizacja projektu pt. "Mój ulubiony bohater literacki” – burza mózgów
  • Zajęcia orkiestralne- tylko w kl.1a/5
    
 2.  Rywalizacja sportowa
  1. godz. 830- 930     kl. 1a, 1b i 1c/5
  2. godz. 945- 1045   kl. 1a/g i 1b/g       kl. 1a, 1b i 1e/p
  3. godz. 1055-1155  kl. 1a, 1b i 1e/4

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zaproponowanych zajęciach. Zwiedzali szkołę, uczestniczyli w zawodach sportowych, kl.1a/5 miała już pierwsze spotkanie z panem kapelmistrzem. Z wielkim zaangażowaniem też przygotowywali prace na konkursy zarówno plastyczny, jak i fotograficzny. Ich szkolne zmagania zostały uwiecznione na zdjęciach przez panią wicedyrektor.

Wyniki rywalizacji zostaną podane podczas ślubowania klas pierwszych.

Lidia Dragon