• pl
  • en

Projekty unijne

 

Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w następujących rodzajach wsparcia:

  1. Studia podyplomowe – 2 nauczycieli,
  2. Staże u pracodawców – 24 uczniów,
  3. Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców – 20 uczniów,
  4. Kurs spawania dwoma metodami MAG i TIG – 60 uczniów,
  5. Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie – 1 uczeń,
  6. Zajęcia z doradcą zawodowym grupowe (22 klasy) i indywidualne (19 uczniów),

Ponadto gabinet doradcy zawodowego został wyposażony w nowe meble, komputer, rzutnik multimedialny oraz flipchart. Termin zakończenia wszystkich przedsięwzięć przewidzianych w projekcie – czerwiec 2019r.

 

Nauka-to takie proste!

Projekt „Nauka-to takie proste!” jest skierowany do uczniów technikum. Biorą w nim udział uczniowie od pierwszej do czwartej klasy. W ramach projektu rozwijamy kompetencje kluczowe, zwłaszcza matematyczno-przyrodnicze oraz kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy w grupie poprzez stworzenie  warunków do nauki opartej na eksperymencie. Prowadzenie ciekawych zajęć jest możliwe dzięki odpowiedniemu wyposażeniu pracowni matematycznej, geograficznej, fizycznej, chemicznej i biologicznej przystosowanych do nauczania metodą eksperymentu. Uczniowie w pierwszym okresie korzystali z dodatkowych zajęć rozwijających z matematyki, w II okresie zajęcia odbywają się z części przyrodniczej. Byliśmy również na pokazie zorganizowanym w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Uczestnicy projektu wezmą udział w konkursie na najciekawszy eksperyment, którego rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2019r. w Centrum Nowoczesności  Młyn Wiedzy.  Wszyscy biorący udział w projekcie otrzymają certyfikat potwierdzający podwyższenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.