• pl
  • en

Dyżury nauczycieli

Dyżury nauczycieli od 21.11.2018

  1. Każdy uczeń ma możliwość zaliczenia zaległego sprawdzianu, klasówki, testu lub poprawienia oceny niedostatecznej.
  2. Nauczyciele przygotowują materiał na zaliczenie dla uczniów każdej klasy.
  3. Uczeń musi mieć ze sobą dowód tożsamości, np. legitymację szkolną.
  4. Poprawki odbywają się w sali 206.


PONIEDZIAŁKI

DATA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

26.11.2018

1 lekcja

K. Stachowiak

03.12.2018

9 lekcja

M. Hejka

10.12.2018

1 lekcja

K. Kowalski

17.12.2018

9 lekcja

M. LitkowskaŚRODY

DATA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

21.11.2018

9 lekcja

A. Szymańska

28.11.2018

9 lekcja

E. Kaczyńska

05.12.2018

9 lekcja

S. Szukalski

12.12.2018

9 lekcja

J. Blachowska