• pl
  • en
2018-05-01

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

27 kwietnia 2018r. o godz. 1400 odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów Technikum Nr 7. Uroczystość poprowadził Jan KarolewskiOskar Skonieczny (z kl. IId/z), a Paweł Hanczewski (IId/z) pożegnał starszych kolegów. Z kolei Adam Wankiewicz z IVd/4 pożegnał dyrekcję i nauczycieli w imieniu absolwentów. Nie zapomniano o rodzicach, którym za trud i zaangażowanie w edukację swoich synów i córek podziękował Bartosz Burak z IVd/4.

W części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem p. Julii Blachowskiej wzięli udział uczniowie z klasy Ib/4: Jakub Muszytowski i Ic/4: Jakub KołodziejczykAdrian Sibilak. Za stronę techniczną uroczystości odpowiedzialny był Damian Flisiak z kl. 1c/4.

Honorowymi gośćmi w tym szczególnym dla czwartoklasistów dniu byli: przewodnicząca Rady Rodziców – p. Marzanna Herczuk oraz Dziekan Wyższej Szkoły GospodarkiBydgoszczy.

Na uroczystości nie zabrakło również rodziców uczniów kończących szkołę.

Wyróżnieni absolwenci to: Tomasz BalcerskiJędrzej Gołąbiewski z IVa/4, Mateusz LiszkowskiMateusz Żurek z IVd/4 oraz Paweł Michalski, Radosław OśmiałowskiMariusz Ziółkowski z IVe/4.

Ponadto należy docenić wkład uczniów klas IV w przygotowanie części artystycznej. W nagraniu dotyczącym wspomnień absolwentów z samochodówki mogliśmy usłyszeć Paulinę Makowską, Samantę Sobecką, Cezarego Ciska i Jędrzeja Gołąbiewskiego z IVa/4, a także Bartosza BurakaMateusza Żurka z IVd/4.

Julia Blachowska